ΣXETIKA ME TO 

money-market.gr

Η Εταιρία

Πολιτική Απορρήτου

Όροι Χρήσης

Οι Προτιμήσεις μου

Πολιτική Cookies

Προτιμήσεις Cookies

Blog

MM_logo.png

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Προθεσμιακή Για Όλους

Ελάχιστο ποσό

1-3, 6,9 ή 12 μήνες

0,20% - 0,30%

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Η προθεσμιακή κατάθεση που τα χρήματά σου τοκίζονται με επιτόκιο ανάλογα με το ποσό της. Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της. Μπορείς να επιλέξεις την αυτόματη ανανέωσή της. Εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, μπορείς να τη ρευστοποιήσεις.

Προθεσμιακή Για Όλους Live µε €πιστροφή

Ελάχιστο ποσό

3, 6 ή 12 μήνες

0,25% - 0,35%

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Η προθεσμιακή κατάθεση που κερδίζεις έως 355€ επιστροφή από το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης.

Προθεσμιακή Για Όλους Live Απλή

Ελάχιστο ποσό

1,3, 6 ή 12 μήνες

0,30% - 0,50%

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Η προθεσμιακή κατάθεση που μπορείς να διαχειριστείς και να ανανεώσεις , με ή χωρίς τους τόκους της, από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας.

Προθεσμιακή με Ευρώ €πιστροφή

Ελάχιστο ποσό

3,6 ή 12 μήνες

0,20% - 0,30%

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Η προθεσμιακή κατάθεση που κερδίζεις έως 170€ τον χρόνο για τις αγορές σου από το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή που συνδέεται με την προθεσμιακή κατάθεσή σου. Εξασφαλίζεις επιτόκιο ανάλογα με το ποσό και τη διάρκειά της.

Προθεσμιακή e-3μηνο

Ελάχιστο ποσό

3 μήνες

0,45% - 0,50%

20.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Προθεσμιακή κατάθεση που διατίθεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και μόνο μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Προθεσμιακή Μηνιαίο

Ελάχιστο ποσό

6,12 μήνες

0,30% - 0,35%

20.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Η προθεσμιακή κατάθεση που σου εξασφαλίζει συμπλήρωμα του εισοδήματός σου κάθε μήνα, με την καταβολή σταθερού ποσού τόκων και σταθερό ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Προθεσμιακή "Μπροστά"

Ελάχιστο ποσό

1-12 μήνες

0,23% - 0,28%

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Προθεσμιακή κατάθεση  σε ευρώ με προκαταβολή των τόκων. Μπορείς να επιλέξεις τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης.

Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου

Ελάχιστο ποσό

1-3 εβδομάδες

1-12 μήνες

0,07% - 0,10%

0,15% - 0,30%

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Προθεσμιακή κατάθεση  σε ευρώ με ευελιξία στη διαμόρφωση της κατάθεσης .

Προθεσμιακή Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Ελάχιστο ποσό

1,3, 6 ή 12 μήνες

0,90% - 1,38%

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Απλή προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ.

Προθεσµιακές Καταθέσεις

Ελάχιστο ποσό

12,18,24 ή 36 μήνες

0,75% - 0,95%

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

Απλή προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ ή δολάρια Αμερικής.

Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων που αναφέρονται είναι μικτά (προ φόρων 15% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια. Ο υπολογισμός της απόδοσης (Σύνολο τόκων και Σύνολο κατά τη λήξη γίνεται με την αφαίρεση του ισχύοντος φόρου 15%. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία ελέγχονται σε τακτική βάση από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών με στόχο την ορθή ενημέρωση

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς να αποτελούν πρόταση συναλλαγής με τους αναφερόμενους παρόχους και δεν έχουν χαρακτήρα σύστασης ή συμβουλής. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχετικές υπηρεσίες των αναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών, δεν συνδέονται και δεν συνεργάζονται μαζί τους.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να ανατρέχετε στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, πριν πιθανόν προβείτε σε σχετικές συναλλαγές, διότι ενδέχεται να έχουν μεσολαβήσει αλλαγές τόσο στις αναφερόμενες υπηρεσίες/παροχές, όσο και στα σχετικά επιτόκια.