Προθεσμιακή Για Όλους

Η προθεσμιακή κατάθεση που τα χρήματά σου τοκίζονται με επιτόκιο ανάλογα με το ποσό της. Οι τόκοι αποδίδονται στη λήξη της. Μπορείς να επιλέξεις την αυτόματη ανανέωσή της. Εάν παρουσιαστεί έκτακτη ανάγκη, μπορείς να τη ρευστοποιήσεις.

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1-3, 6,9 ή 12 μήνες

0,20% - 0,30%

Προθεσμιακή Για Όλους Live µε €πιστροφή

Η προθεσμιακή κατάθεση που κερδίζεις έως 355€ επιστροφή από το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης.

Ελάχιστο ποσό

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

3, 6 ή 12 μήνες

0,25% - 0,35%

Προθεσμιακή Για Όλους Live Απλή

Η προθεσμιακή κατάθεση που μπορείς να διαχειριστείς και να ανανεώσεις , με ή χωρίς τους τόκους της, από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας.

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1,3, 6 ή 12 μήνες

0,30% - 0,50%

Προθεσμιακή με Ευρώ €πιστροφή

Η προθεσμιακή κατάθεση που κερδίζεις έως 170€ τον χρόνο για τις αγορές σου από το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή που συνδέεται με την προθεσμιακή κατάθεσή σου. Εξασφαλίζεις επιτόκιο ανάλογα με το ποσό και τη διάρκειά της.

Ελάχιστο ποσό

10.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

3,6 ή 12 μήνες

0,20% - 0,30%

Προθεσμιακή e-3μηνο

Προθεσμιακή κατάθεση που διατίθεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και μόνο μέσω της υπηρεσίας i-bank Internet Banking.

Ελάχιστο ποσό

20.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

3 μήνες

0,45% - 0,50%

Προθεσμιακή Μηνιαίο

Η προθεσμιακή κατάθεση που σου εξασφαλίζει συμπλήρωμα του εισοδήματός σου κάθε μήνα, με την καταβολή σταθερού ποσού τόκων και σταθερό ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Ελάχιστο ποσό

20.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

6,12 μήνες

0,30% - 0,35%

Προθεσμιακή "Μπροστά"

Προθεσμιακή κατάθεση  σε ευρώ με προκαταβολή των τόκων. Μπορείς να επιλέξεις τη διάρκεια της προθεσμιακής κατάθεσης.

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1-12 μήνες

0,23% - 0,28%

Προθεσμιακή Κατάθεση Στα Μέτρα Σου

Προθεσμιακή κατάθεση  σε ευρώ με ευελιξία στη διαμόρφωση της κατάθεσης .

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1-3 εβδομάδες

1-12 μήνες

0,07% - 0,10%

0,15% - 0,30%

Προθεσμιακή Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

Απλή προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ.

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

1,3, 6 ή 12 μήνες

0,90% - 1,38%

Προθεσµιακές Καταθέσεις

Απλή προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ ή δολάρια Αμερικής.

Ελάχιστο ποσό

5.000 €

Εύρος Επιτοκίου

Διάρκεια

12,18,24 ή 36 μήνες

0,75% - 0,95%

Τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων που αναφέρονται είναι μικτά (προ φόρων 15% σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) και πιθανόν να ισχύουν μόνο για νέα κεφάλαια. Ο υπολογισμός της απόδοσης (Σύνολο τόκων και Σύνολο κατά τη λήξη γίνεται με την αφαίρεση του ισχύοντος φόρου 15%. Τα παρουσιαζόμενα στοιχεία ελέγχονται σε τακτική βάση από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών με στόχο την ορθή ενημέρωση

Οι παρεχόμενες πληροφορίες αποσκοπούν αποκλειστικά στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων, χωρίς να αποτελούν πρόταση συναλλαγής με τους αναφερόμενους παρόχους και δεν έχουν χαρακτήρα σύστασης ή συμβουλής. Οι διαχειριστές του παρόντος ιστοτόπου δεν φέρουν καμία ευθύνη για σχετικές υπηρεσίες των αναφερόμενων παρόχων υπηρεσιών, δεν συνδέονται και δεν συνεργάζονται μαζί τους.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε να ανατρέχετε στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, πριν πιθανόν προβείτε σε σχετικές συναλλαγές, διότι ενδέχεται να έχουν μεσολαβήσει αλλαγές τόσο στις αναφερόμενες υπηρεσίες/παροχές, όσο και στα σχετικά επιτόκια.

ΣXETIKA ME TO 

money-market.gr

MM_logo.png

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ