ΣXETIKA ME TO 

money-market.gr

MM_logo.png

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  • Money Market

Ποιοι κερδίζουν από τις αλλαγές στη φορολογία

Μειώσεις φόρων σημαντικού ύψους για τους έχοντες χαμηλά και υψηλά εισοδήματα και αμελητέες ή ακόμη και … ανύπαρκτες για τη λεγόμενη «μεσαία τάξη» προκύπτουν από τις αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, των συνταξιούχων και των κατ’ επάγγελμα αγροτών που προωθεί η κυβέρνηση.


Αντιθέτως, από τις επικείμενες αλλαγές στη κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων ωφελημένες θα είναι όλες οι εισοδηματικές κατηγορίες.


Η νέα κλίμακα


Με τις παραπάνω αλλαγές, η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος η οποία θα ισχύσει από το φορολογικό έτος 2020 για μισθωτούς, συνταξιούχους, κατ' επάγγελμα αγρότες και αυτοαπασχολούμενους θα έχει ως εξής:


α) συντελεστής φόρου 9% (αντί 22%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000€,

β) συντελεστής φόρου 22% (όπως και σήμερα) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 10.000,01 έως τα 20.000€,

γ) συντελεστής φόρου 28% (αντί 29%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000€,

δ) συντελεστής φόρου 36% (αντί 37%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000€

ε) συντελεστής φόρου 44% (αντί 45%) για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 40.000€.


Ειδικά για τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, ο φόρος που θα προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται:


- κατά 777€ εάν δεν υπάρχουν εξαρτώμενα τέκνα

- κατά 810€, εάν υπάρχει 1 εξαρτώμενο τέκνο

- κατά 900€, εάν υπάρχουν 2 εξαρτώμενα τέκνα

- κατά 1.120€, εάν υπάρχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα

- κατά 1.340€, εάν υπάρχουν 4 εξαρτώμενα τέκνα

- κατά επιπλέον 220€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο από το 5ο και πάνω.Τι σημαίνουν οι αλλαγές για το πορτοφόλι μισθωτών, συνταξιούχων και αγροτών:


1) Για τους μη έχοντες τέκνα:

α) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 37 έως 177€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.636 και μέχρι 19.000€

β) μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 17€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 19.000 και μέχρι 50.000€

γ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 20 έως 1.000€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 50.000 και μέχρι 100.000€

δ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 1.000 έως 11.100€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και μέχρι 1.000.000€.


2) Για τους έχοντες ένα εξαρτώμενο τέκνο:

α) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 20 έως 160€ για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 8.863 ευρώ και μέχρι 20.000€

β) μηδενικές μεταβολές φόρων εισοδήματος για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 52.000€

γ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 10 έως 950€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 53.000 μέχρι 100.000€

δ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 960 έως 11.100€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 100.000€ και μέχρι 1.000.000€


3) Για τους έχοντες δύο εξαρτώμενα τέκνα:

α) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 2 έως 200€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.091€και μέχρι 19.000€

β) μειώσεις φόρων εισοδήματος μόλις κατά 40€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 57.000€

γ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 60 έως 900€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 58.000 μέχρι 100.000€

δ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 910 έως 11.100€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 100.000€και μέχρι 1.000.000€.


4) Για τους έχοντες τρία εξαρτώμενα τέκνα:

α) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 100 έως 320€για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.545€ και μέχρι 19.000€

β) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 160€ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα από 20.000 έως 68.000€

γ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 200 έως 800€ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 68.000 και μέχρι 100.000€

δ) μειώσεις φόρων εισοδήματος κατά 810 έως 1.100€ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 100.000 και μέχρι 1.000.000€.


Σε ποσοστά οι μειώσεις των ετησίων φορολογικών επιβαρύνσεων θα είναι μεγαλύτερες για τους έχοντες εισοδήματα μέχρι 19.000€ καθώς και για τους έχοντες εισοδήματα πάνω από 50.000€.


Οι παραπάνω μεταβολές στους φόρους αφορούν στα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2020 και μετά.


Ειδικά, στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, οι μεταβολές αυτές θα αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές από τον Ιανουάριο του 2020 μέσω μειώσεων στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους.


Για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, οι μειώσεις φόρων θα γίνουν αντιληπτές το 2021 με τα εκκαθαριστικά που θα λάβουν για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020.


Τι σημαίνουν οι αλλαγές για το πορτοφόλι των αυτοαπασχολούμενων


Για τους αυτοαπασχολούμενους (εμπόρους, βιοτέχνες, λοιπούς επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ασκούν τις δραστηριότητές τους ατομικά), οι οποίοι δεν αποκτούν εισοδήματα και από μισθούς ή συντάξεις, δεν ισχύουν εκπτώσεις φόρου που ισοδυναμούν με αφορολόγητα όρια εισοδήματος.


Για τους φορολογούμενους αυτούς, οι ετήσιες μειώσεις φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος θα φθάσουν μέχρι τα 1.300€ ετησίως για όσους δηλώνουν ετήσια καθαρά κέρδη έως 20.000€, (συμπεριλαμβανομένων και αυτών οι οποίοι δηλώνουν ζημιές αλλά λόγω εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης υποχρεούνται να εμφανίζουν κατ' ελάχιστον 3.000€ ετήσιο καθαρό τεκμαρτό κέρδος).


Ειδικά για όσους δηλώνουν ετησίως από 3.000 μέχρι 10.000€ που είναι και οι περισσότεροι, οι μειώσεις φόρου εισοδήματος θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 € ετησίως.


Σε ποσοστό η μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης θα διαμορφωθεί στο 59,09% σταθερά για όλους όσους δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα (κέρδος) έως 10.000€. Για όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ και μέχρι 500.000€ οι μειώσεις φόρου θα κυμανθούν από 1.300 έως και 6.100€.


Όλες αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν από τη χρήση του 2020, δηλαδή θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2021.

Πηγή: money-money.gr

39 προβολές